Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fartyg på vilket befälhavaren över en flotta eller en eskader är embarkerad och har sitt befälstecken (flagga, annat befälstecken högre än vimpel) hissat. Är befälhavaren amiralsperson, kallas flaggskeppet stundom amiralsskepp.

Finsk beskrivning

lippulaiva

Laivaston tai eskaaderin komentajan laiva, jonka tunnuksena on komentajanlippu. Jos kyseessä on amiraali, kutsutaan laivaa myös amiraalinlaivaksi.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska amiraalilaiva

Synonymer

chefsfartyg