Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Högsta amiralsgraden inom svenska flottan med ansvar för samtliga flottor 1780–1828. Graden infördes av Gustav III, som gjorde generalamiralen ansvarig endast inför regenten. I Ryssland utgjorde generalamiral den första rangklassen i den militära rangtabellen med tilltal: ”Vaše vysokoprevoshoditel´stvo”..

Finsk beskrivning

yliamiraali

Ruotsin armeijan korkein amiraalinarvo. Yliamiraali oli vastuussa koko laivastosta 1780–1828. Sotilasarvon otti käyttöön Kustaa III, ja yliamiraali oli vastuussa vain hallitsijalle. Myös Venäjällä yliamiraali oli laivaston korkein sotilasarvo.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 209.

Lewenhaupt, Sten , Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk och inom central och lokalförvaltningen m.m. namn och årtal , Stockholm: Norstedt 1962 , 86, 162.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 903. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 136.

Andra språk

Dåtida finska laivaston amiraali, yli-amiraali

Synonymer

generaladmiral