Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den tjänstgöring i lägre grader som varje antagen officer eller underofficer måste ha förrättat innan han kunde tjänstgöra som befäl.

Finsk beskrivning

virka-asteikon läpikäyminen

Alemmilla virka-asteilla suoritettu palvelus, joka oli upseereilla edellytyksenä pääsylle päällystöön.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk