Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning för rådets sammanträdesdagar sedan medeltiden, vanligen varje måndag, onsdag och lördag, delvis i, delvis utanför rådhuset. Deltagandet i stadsdomstolens sessioner var under medeltiden obligatoriskt för rådmännen. De straffades med böter för sen ankomst och förfallolöst uteblivande.

Finsk beskrivning

kaupunginraadin kokous

Kaupunginraadin säännöllisistä kokoontumisista keskiajalta lähtien käytetty nimitys. Raati kokoontui tavallisesti joka maanantai, keskiviikko ja lauantai, osin raatihuonella, osin muualla. Osallistuminen kokouksiin oli pakollista raatimiehille sakon uhalla.

Källor

Inga källor