Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i staden som skötte uppgifter i samband med byggnation. Syllemästare omnämndes i Åbo från och med 1555.

Finsk beskrivning

hirsimestari*, kaupungin rakennusvirkailija

Kaupungin virkamies, joka hoiti rakennustoimintaan liittyviä tehtäviä. Mainitaan Turussa vuodesta 1555 lähtien.

Källor

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendet under nya medeltiden och i början av nya tiden. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Andra språk

Inga termer på andra språk