Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avsikt, syfte.

Finsk beskrivning

tarkoitus, aikomus, päämäärä, tavoite

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk