Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman (för kronan) med uppgift att biträda magistraten som ett slags kunglig stadsskrivare. Stadssyndikus skulle anställas av staden om det finansiella läget så tillät. Han avlade särskild ämbetsed (stadssyndikied). Efter 1633 blev termen en synonym till stadsskrivare.

Finsk beskrivning

kuninkaallinen kaupunginkirjuri

Kruunun virkamies, jonka tehtävänä oli avutaa maistraattia. Hänet palkattiin, jos kaupungin talous sen salli ja hänen kuului lukea erityinen virkavala. Vuodesta 1633 termi muuttui identtiseksi kaupunginkirjurin kanssa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 233.

Ranta, Raimo , Stadsväsendets allmänna utveckling. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk