Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Företrädare till riksmarskalken, som 1607 övertog både hovmarskens och rikshovmästarens uppgifter, sedermera titel utan motsvarande ämbete.

Finsk beskrivning

hovimarski

Valtamarsalkan eli valtakunnanmarsalkan edeltäjä, joka otti vuonna 1607 sekä hovimarskin että valtakunnanhovimestarin tehtävät hoitaakseen. Sittemmin titteli ilman tointa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk