Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning för en terminsvis erlagd skatt i de erövrade provinserna under stormaktstiden. Terminsskatten motsvarade mantalsräntan. Termen användes även om prästerskapets kronoskatt i samma områden, i Sverige till 1928.

Finsk beskrivning

määräaikaisvero

Vero, jota suoritettiin määräajoin valloitetuilla alueilla suurvalta-aikana. Vastasi manttaaliveroa. Käytettiin terminä myös papiston kruununveroista samoilla alueillla, Ruotsissa vuoteen 1928.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal

1600–1721
(SAOB 1676–1928)