Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av riksdagen införd skatt på spannmålsinförseln i städerna 1747–1810. Husbehovsaccisen ersatte skatten på bakugnar (de så kallade bakugnspenningarna). Adeln fick avdrag för konsumtionen i hushållet, beräknad till vissa tunnor per person.

Finsk beskrivning

kotitarveaksiisi, kotitarvevero*

Valtiopäivien säätämä vero viljantuonnille kaupunkeihin 1747–1810. Kotitarveaksiisi korvasi aiemman leivinuuniveron (leivinuunirahat).

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 1340. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 40 (aksiisi).

Andra språk

Inga termer på andra språk