Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bruk eller användning i hushållet eller hemmet, ursprungligen om frihet att producera och tillhandahålla privilegierade eller i övrigt skattereglerade ting (såsom brännvin, ved, jakt, fiske) eller om rätten att bedriva begränsad industri (såsom mjöl-, väder- och sågkvarn).

Finsk beskrivning

kotitarve

Käyttö yksinomaan kotitaloudessa tai kotona. Alun perin termillä tarkoitettiin oikeutta tuottaa ja pitää hallussa etuoikeuksien piirissä olevia tai verollisia tuotteita, kuten viinaan, polttopuuta ja metsästystuotteita, tai se viittaasi oikeuteen harjoittaa pienimuotoista teollisuutta, kuten mylly- ja sahatoimintaa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 273–274, 279, 280 (mjöl-, väder- och sågkvarn).

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/