Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning som blev obligatorisk 1787. Senare blev brännvinsarrendet en fast avgift för varje hemman, och beloppet varierade när hemmanen klövs eller förenades. I många län upprättades därför längderna ännu på 1800-talet. I andra län ersattes längden med en kolumn i mantalslängden där avgiften antecknades. Avgiftens storlek berodde på antalet personer i hemmanet.

Finsk beskrivning

luettelo kotitarvepolton paloviinaveromaksuista

Luettelo, josta tulo pakollinen vuodesta 1787. Paloviinaverosta tuli myöhemmin kiinteä maksu jokaiselle tilalle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 861.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 29, 152.

Andra språk

Dåtida finska luettelo kotitarvepolton arentimaksuista