Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Protokoll över förrättad husesyn.

Finsk beskrivning

talonkatselmusasiakirja

Suoritetun talonkatselmuksen pöytäkirja.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 930 (husesyn), 1028 (instrument).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 1347. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/