Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under autonoma tiden förekommande benämning på polis som var specialutbildad för eller förordnad till spaningsuppdrag, också om tjänst vid en polismyndighets detektiva avdelning.

Finsk beskrivning

etsivä, etsivän poliisin virka

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 386 (detektiv).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 74.

Andra språk

Dåtida finska etsiväpoliisi, salapoliisi (rikosten ilmisaattamiseksi)