Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på ett härordningssystem som baserar sig på allmän värnplikt. I en kaderarmé är enbart befäl, underbefäl och en liten del av manskapet i ständig tjänst medan huvuddelen av manskapet inkallas endast vid behov eller för kortvarig utbildning.

Finsk beskrivning

kaaderiarmeija

Yleiseen asevelvollisuuteen perustuva armeijan muodostustapa, jossa vain päällystö, alempi päällystö sekä pieni osa miehistöstä on jatkuvasti palveluksessa, kun taas suurin osa miehistöstä kutsutaan palvelukseen vain tarvittaessa tai lyhyttä koulutusta varten.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 156. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kaaderiarmeija

Synonymer

kaderarmé