Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning för befälhavaren på ett örlogsfartyg under 1500-talet och i början av 1600-talet. Under honom verkade skeppare och högbåtsmän. Senare kallades han kapten.

Finsk beskrivning

aluksen komentaja

Sota-aluksen komentajasta käytetty nimitys 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa. Hänen alaisiaan olivat laivuri ja pursimies. Myöhempi nimitys ”kapteeni”.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 230.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 211–212. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

skeppshövding