Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av högkvarter utfärdad skriftlig order, utfärdades och undertecknades av generalstabschefen.

Finsk beskrivning

päämajan käsky

Päämajan laatima kirjallinen käsky. Sen laati ja allekirjoitti yleisesikunnan päällikkö.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 225. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk