Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på Överbefälhavarens stab under vinterkriget. Högkvarteret grundades genom försvarsministerns order den 18 oktober 1939 och bestod av Generalstaben och de av Försvarsministeriets avdelningar som lydde under krigsmaktens befälhavare. Högkvarteret kvarstod efter vinterkriget, men den direkta ledningen över trupperna överfördes till staben för landstridskrafterna. Högkvarteret upplöstes den 16 september 1940 i och med bildandet av Försvarsmaktens huvudstab som det nya ledningsorganet.

Finsk beskrivning

Päämaja (talvisota)

Källor

Leskinen, Jari (et al.) , Jatkosodan pikkujättiläinen , Helsinki: WSOY 2005 , 79.

Suomen sota 1941–1945 1 , Helsinki: Sotateos 1965 , 1: 80.

Tervasmäki, Vilho , Puolustusministeriön historia : 2, Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana 1939-1978 , Hämeenlinna: Karisto 1978 .