Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär utbildningsanstalt i Sandhamn som utbildade underhållsofficerare och stam- och beväringsofficerare för hushållningen. Anstalten grundades 1926 under namnet Militärförvaltningskursen.

Finsk beskrivning

huoltokoulu

Sotilaallinen koulutusyksikkö Santahaminassa, joka koulutti huoltoupseereita sekä kantahenkilökuntaa ja asevelvollisia talousalalle. Laitos perustettiin vuonna 1926 nimellä sotilashallintokurssi.

Källor

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 , III (1962): 921.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska huoltokoulu; sotilashallinnollinen kurssi

Synonymer

militärförvaltningskurs