Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”I hela utsträckningen”, utan förkortning, fullständigt gällande, till exempel återgivningen av ett yttrande.

Finsk beskrivning

koko laajuudessaan, lyhentämättömänä

Esimerkiksi toistettaessa tietty ilmaus.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 597. http://runeberg.org/nf/