Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den senare vanliga benämningen på forum judicale eller forum contentiosum.

Finsk beskrivning

ulkoinen oikeusistuin*

Kiista-asioiden kirkollisesta tuomioistuimesta käytetty nimitys.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 540.