Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrklig domstol för tvisteforum. Domstolen behandlade frågor som gällde de kristnas förhållande till varandra inom kyrkan som rättsligt samhälle. Behandlingen av ärendena var offentlig.

Finsk beskrivning

kiista-asioiden kirkollinen tuomioistuin

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 540.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

forum judiciale