Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den vanliga benämningen på forum conscientiae under senmedeltiden.

Finsk beskrivning

sisäinen oikeustuomioistuin*

omantunnonasioita käsittelvän oikeustuomioistuimne nimi keskiajalla

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 539f.

Andra språk

Inga termer på andra språk