Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftligt bevis på yrkesinspektörs behörighet att verkställa inspektioner på arbetsplatser. Yrkesinspektörsbevisen utfärdades av Socialministeriet åt yrkesinspektörer som lydde under Yrkesinspektionen och av hälsovårdsnämnden eller den kommunala nämnd som ansvarade för arbetarfrågor åt kommunala yrkesinspektörer.

Finsk beskrivning

ammattientarkastajatodistus

Kirjallinen todistus ammattientarkastajan pätevyydestä suorittaa tarkastuksia työpaikoilla.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 945 (yrkesinspektör).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1927: nr 73: § 3: 175 .

Andra språk

Dåtida finska ammattientarkastajan todistus

Synonymer

bevis på behörighet att verkställa yrkesinspektion