Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I parentes, i förbigående.

Finsk beskrivning

sivumennen sanottuna, lisäyksenä

Källor

Inga källor