Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av kyrkoherde utfärdat skriftligt bevis på att lysning till äktenskap har skett (och att hinder mot vigseln saknas). Lysningssedlar skrevs ut vid behov, särskilt när paret skulle vigas i en annan församling. De innefattade kontrahenternas namn, yrke och hemvist samt namnet på kyrkan och församlingen där lysningen hade avkunnats. I kyrkolagen 1869 kallades de lysningsbevis. År 1803 bestämdes att lysningssedlarna skulle utfärdas på stämplat papper.

Finsk beskrivning

kuulutuskirja, kuulutustodistus

Kirkkoherran laatima kirjallinen todistus siitä, että avioliittokuulutus on annettu eikä vihkimiselle ole esteitä. Kuulutustodistuksia kirjoitettiin tarpeen mukaan, varsinkin, jos pari aikoi mennä vihille toisessa seurakunnassa. Se sisälsi osapuolten nimet, ammatin ja kotipaikan sekä tiedot kirkosta ja seurakunnasta, jossa kuulutus oli luettu. Vuoden 1869 kirkkolaissa todistuksen virallinen nimitys oli vaihtunut kuulutustodistukseksi (lysningsbevis). Vuodesta 1803 lähtien ne tuli laatia leimapaperille.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 688.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1059.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1869 (kyrkolag): nr 30: § 76: 20 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kuulutuskirja; kuulutustodistus

Synonymer

brudlysningssedel
lysningsattest
lysningsbevis