Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uppläsande av offentlig kungörelse, offentligt tillkännagivande. Då ett trolovningspar avsåg ingå äktenskap var det påbjudet att lysning tillkännagavs från predikstolen i en kyrka (tre söndagar i rad), för att eventuella hinder mot äktenskapet skulle komma fram.

Finsk beskrivning

kuulutus

avioliittokuulutus

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 281.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/