Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift till de ordinarie prästerna i en församling för att de tre söndagar i rad tillkännagav från predikstolen att ett trolovningspar skulle ingå äktenskap. Avgiften blev obligatorisk 1686 och utgjorde en del av det ordinarie prästerskapets lön.

Finsk beskrivning

kuulutusmaksu, kuulutusrahat*

Korvausluonteinen maksu vakituisessa virassa olevalle papille siitä, että he kolmena peräkkäisenä sunnuntaina kuuluttivat kihlaparin aikomuksen avioliitosta. Maksu tuli pakolliseksivuonna 1686 ja se muodosti osan pappien palkasta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 793.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/