Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Att från predikstolen och vid häradsting eller rådstuga offentligt tillkännage eller kungöra något eller offentligt utlysa något. Diverse tjänstemanna- eller myndighetsåtgärder utlystes särskilt under svenska tiden och autonoma tiden på detta sätt. Vanligen proklamerades ärendet från predikstolen tre söndagar i rad, på landet i närmaste kyrka, i stad i stadens alla kyrkor. Att lysa kunde också betyda att offentliggöra i allmän tidning.

Finsk beskrivning

kuuluttaa

Virallinen tiedottaminen saarnatuolista tai kihlakunnankäräjillä tai raastuvassa. Erilaisista virallisista tai viranomaisten suorittamista toimenpiteistä kuulutettiin tällä tavoin erityisesti Ruotsin vallan aikana sekä autonomisena aikana. Tavallisesti asia kuulutettiin saarantuolista kolmena sunnuntaina peräkkäin, maaseudulla lähimmässä kirkossa, kaupungissa kaupungin kaikissa kirkoissa. Kuulutukseksi nimettiin myös tiedonantoa virallisessa lehdessä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 638.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .