Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mellanfolklig; angår, omfattar eller har beröringspunkter med två, flera eller alla folk.

Finsk beskrivning

kansainvälinen

Källor

Inga källor