Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som skötte postgången över vatten vintertid, bl.a. mellan Sverige och Åland. Vanligen bemannade mellan sex och tio båtsmän en förbindelsebåt som var försedd med tre kölar eller medar, för att vid behov kunna dras på isen.

Finsk beskrivning

jääveneen laivamies*, jääveneen miehistön jäsen

Henkilö, joka oli talviaikaista postinkulkua Ruotsin ja Ahvenanmaan välillä hoitavan yhteysveneen miehistön jäsen. Jääveneen miehistöön kuului tavallisesti 6-10 pursimiestä, ja se oli varustettu kolmella kölillä tai jalaksella, jotta sitä voitiin tarvittaessa vetää jäätä pitkin.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 337 (båtsman).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 901. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk