Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på det värvade regemente som var stationerat på Sveaborg fram till kapitulationen 1808. Regementet fick sitt namn efter Fr. A. Jägerhorn, som var dess chef 1801–1808.

Finsk beskrivning

Jägerhornin rykmentti

Suomenlinnassa vuoden 1808 antautumiseen asti olleen värvätyn rykmentin nimi, joka oli annettu sen vuosien 1801–1808 komentajan eli Fr. A. Jägerhornin mukaan.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 361. http://runeberg.org/nf/