Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statsöverhuvudets, regeringens eller en del av regeringens ingripande i rättsskipningen, utöver det som var lagligt. Kabinettsjustis innebar att det ordinarie domstolsväsendet sattes ur spel. Det förekom sporadiskt och endast i enskilda (politiserade) fall under svenska och autonoma tiden.

Finsk beskrivning

kabinettilainkäyttö

Valtionpäämiehen, hallituksen tai hallituksen osan puuttuminen oikeudenkäyttöön enemmän kuin tavallista.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 516–517. http://runeberg.org/nf/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , IX (1917): 1984. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska kabinettilainkäyttö, hallituksen jäsenten harjoittama lainkäyttö tai erityisten tuomareiden määräminen tiettyjä asioita varten

Synonymer

kabinettsrätt
kabinettsrättsskipning