Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i allmänhet i äldre tider, vilken arbetade inom förvaltningen med uppgifter som krävde författningskunskap, dock inte juridiska kunskaper.

Finsk beskrivning

kameralisti, virkamies, alempi hallintovirkamies

Hallinnon piirissä työskentelevä virkamies, jolla oli pätevyys toimintaan hallinnon tehtävissä, mutta ei välttämättä juridista pätevyyttä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 718. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , II: 173 (kameralisti).