Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chef för skattkammaren och ansvarig inför konungen och rådet. Kammarmästaren var cirka 1530–1602 den högsta kollegiala ämbetsmannen vid Räknekammaren, även kallad kortare kammaren, sedermera Kammarkollegium, som ansvarade för skatteuppbörden och rikets ekonomiförvaltning. Efter 1602 kallades han riksskattmästare.

Finsk beskrivning

kamarimestari, valtiovarainhoitaja

Kamarikollegion korkein virkamies ja johtaja. Vuodesta 1602 käytettiin nimitystä ”riksskattmästare”.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 733. http://runeberg.org/nf/

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 17.

Andra språk

Latin camerarius
Dåtida finska kamarimestari

Se vidare