Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På 1500–1700-talen benämning på avlönad musiker vid furstligt hov eller högadligt hus, sedermera titel på mer framstående medlemmar av ett hovkapell.

Finsk beskrivning

kamarimuusikko

Hovin tai korkea-aatelisen suvun palveluksessa toimineesta muusikosta käytetty nimitys 1500–1700-luvuilla. Sittemmin myös ansioituneesta hovisoittokunnan jäsenestä käytetty nimitys.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kammarmusikus