Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Förr vanlig) benämning på den räkenskapsförande avdelningen inom ett ämbetsverk (till exempel vid Lotsstyrelsen, Statskontoret, Kommerskollegium och Generaltullstyrelsen) samt inom kungliga flottans civilstat.

Finsk beskrivning

kamarikonttori

Nimitys, jota käytettiin aiemmin yleisesti tilinpidosta vastaavasta osastosta siviilihallinnon virastoissa (esimerkiksi luotsihallitus, valtiokonttori, kauppakollegio ja tulliylihallitus), sekä kuninkaallisen laivaston virastoissa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 734. http://runeberg.org/nf/