Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1862 ledande ämbetsman för järnvägarna och de anställda vid järnvägarna, vilken verkade vid Överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna. Järnvägschefens kansli lösgjordes 1877 från Överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna och ombildades till det separata ämbetsverket Järnvägsstyrelsen.

Finsk beskrivning

rautatiepäällikkö

Vuodesta 1862 rautateiden ja niiden henkilöstön johtava virkamies, joka toimi Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksessa.

Källor

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 225.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska rautatiepäällikkö

Synonymer

chef för järnvägsbyggnaderna