Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande beteckning för den personal som sorterade under Järnvägsstyrelsen; även Järnvägsstyrelsens budget.

Finsk beskrivning

rautateiden henkilökunta, Rautatiehallituksen budjetti

Rautatiehallituksen alaisuuteen kuuluneesta virkakunnasta käytetty kokoava nimitys. Termiä käytettiin myös Rautatiehallituksen budjetista.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 444-445. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 173 (jernvägsbyggnad).