Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Centralt ämbetsverk grundat 1818 för att övervaka guld-, silver- och tennhalten i bl.a. myntpräglingen. Verksamheten leddes av en föreståndare för kontrolleringen av guld-, silver- och tennarbeten. Under svenska tiden hade ett motsvarande kontrollverk funnits i Sverige.

Finsk beskrivning

kulta-, hopea- ja tinatavaran tarkastuslaitos*

Vuonna 1818 perustettu keskusvirastio, jonka tehtävänä oli valvoa kullan, hopean ja tinan pitoisuuksia eri tuotteissa, kuten esimerkiksi rahoissa.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1818, 1819.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 227.