Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk som grundades i Finland 1799 för att förbättra den ekonomiska utvecklingen genom att skapa nya vattenvägar och rensning av vattendrag, förebygga översvämningar och öka den tillgängliga odlingsmarken genom torrläggning. Uppgiften hade tidigare skötts av Finska Hushållningssällskapet. Verksamheten leddes av en oavlönad direktion. Det egentliga arbetet utfördes av rotesoldater. År 1807 avstannade verksamheten. Formellt existerade direktionen till 1812. Då beslutade kejsaren att landshövdingen för Åbo och Björneborgs län skulle ta hand om strömrensningsdirektionens tillgångar. Ämbetsverket fick 1816 en efterföljare i Kejserliga strömrensningsdirektionen.

Finsk beskrivning

Koskenperkausjohtokunta, Kuninkaallinen koskenperkausjohtokunta

Källor

Mauranen, Tapio (toim.) , Tuhat vuotta tietä, kaksisataa vuotta tielaitosta. Maata, jäätä, kulkijoita: tiet, liikenne ja yhteiskunta ennen vuotta 1860 1 , Helsinki: Edita 1999 , 415ff.

Andra språk

Dåtida finska Kuninkaallisen Koskenperkauksen Directioni

Synonymer

Kungliga Finska Strömrensnings Direktionen
strömrensningsdirektionen