Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk som grundades 1816 under Kansliexpeditionen för att ersätta den tidigare Kungliga finska strömrensningsdirektionen. Generalguvernören var ordförande och medlemmar var två senatorer, överdirektorn för lantmäteriet, en officer och en teknisk expert som skulle sköta de praktiska uppdragen. År 1818 ändrades direktionens namn till Kejserliga direktionen för Strömrensnings- och Canalarbetet, som 1840 ersattes med Direktionen för väg- och vattenkommunikationerna. Förutom vattenvägar, rensning av vattendrag och forsar ansvarade direktionen också för byggandet av broar och kanalverksamhet. På 1830-talet administrerades också vägarbeten. Direktionen var först och främst ett expertorgan, och de praktiska arbetena utfördes från 1821 av Strömrensningskorpsen.

Finsk beskrivning

Keisarillinen koskenperkausjohtokunta

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 392 (strömrensning).

Mauranen, Tapio (toim.) , Tuhat vuotta tietä, kaksisataa vuotta tielaitosta. Maata, jäätä, kulkijoita: tiet, liikenne ja yhteiskunta ennen vuotta 1860 1 , Helsinki: Edita 1999 , 418ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1816–1840

Synonymer

Kejserliga direktionen för Strömrensnings- och Canalarbetet
Kejserliga direktionen för strömrensnings- och kanalarbetet
Kejserliga Strömrensnings Direktionen
strömrensningsdirektionen