Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk som 1840 ersatte Kejserliga strömrensningsdirektionen och som lydde under Senatens kansliexpedition. Direktionen för väg- och vattenkommunikationerna ansvarade för vattenvägarna, rensning av vattendrag, brobyggen, kanalverksamhet och vägarbeten, medan planeringen och verkställandet utfördes av ingenjörskåren för väg- och vattenkommunikationerna. År 1860 ersattes ämbetsverket med Överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna.

Finsk beskrivning

Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunta

Källor

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 157–158.