Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1840 samlande beteckning på den ingenjörskår som från tidigare kallades strömrensningskorpsen och som planerade och verkställde de beslut som fattades av Direktionen för väg- och vattenkommunikationerna, från 1860 Överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna. Då Överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna inrättades delades ingenjörskårens verksamhetsområde in i distrikt och 1869 blev den militära ingenjörskåren en civil tjänsteinrättning.

Finsk beskrivning

Suomen tie- ja vesirakennuskunnan insinöörikunta*, Suomen tie- ja vesirakennuskunnan insinööriosasto*

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1850 .