Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet förekommande benämning på skriftlig eller muntlig anhållan hos kungen om nåd från fredlöshet eller landsförvisning.

Finsk beskrivning

armahdusanomus*, anomus lainsuojattomuuden tai maastakarkotuksen lopettamisesta

1500-luvulla käytetty nimitys anomuksesta, jossa lainsuojaton tai maasta karkotettu henkilö hakee armahdusta. Anomus tehtiin kirjallisesti tai suullisesti ja se osoitettiin kuninkaalle.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 55 (1529).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare