Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätten att gratis sända brev, portofrihet. Fribrevsrätt var ett privilegium för förvaltningsmyndigheter och tjänstemän under svenska tiden 1643–1673 och från och med 1682 som innebar att de gratis fick sända tjänstebrev som så kallad fribrevspost.

Finsk beskrivning

vapaakirjeoikeus

Oikeus lähettää (viran puolesta) kirjeitä maksutta. Vapaakirjeoikeus oli hallinnon viranomaisten erityisoikeus vuosina 1643–1673.Vuodesta 1682 lähtien virkamiehillä oli jälleen oikeus lähettää virkakirjeitä ilmaiseksi vapaakirjepostina.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 55.

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 88–89.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1881: nr 10: § 80–85: 57–58 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/