Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befrielse från postavgift, fribrevsrätt, frankeringsfrihet.

Finsk beskrivning

postimaksuvapaus

Vapautus postimaksusta, ilmaiskirjeoikeus.

Källor

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , X (1936): 390 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .