Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Anteckning på postförsändelse om att postavgiften erlagts (vid avsändandet), stadgades under autonoma tiden först 1862. Senare har termen använts om själva postbefordringsavgiften.

Finsk beskrivning

postimaksu maksettu, ilman postimaksua; postimaksu

Merkintä lähetyksen maksetusta postimaksusta, merkinnästä säädetty vuonna 1862. Termiä on sittemmin käytetty myös itse postimaksusta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska frankko, maksettu postiraha