Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skyldighet att erlägga postavgift. Frankotvång stadgades 1862 och angavs 1864–1874 med särskild stämpel. Franko = betald.

Finsk beskrivning

postimaksupakko

Postimaksupakko säädettiin vuonna 1862 ja se osoitettiin 1864–1874 erityisellä leimalla (”franko” = postimaksu maksettu).

Källor

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , X (1936): 390.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/