Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Broder, ordens- eller klosterbroder, munk, som inte är prästvigd.

Finsk beskrivning

luostariveli, munkki

Luostarissa elävä tai munkkijärjestöön kuuluva henkilö, munkki, joka ei ole saanut pappisvihkimystä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 42.

Andra språk

Latin frater
Dåtida finska luostariveli